top of page

De IK versus het WIJ motief

We zijn in afwachting van de uitslag van de verkiezingen in de VS. Het is spannend, beiden kunnen nog winnen hoewel Biden voorligt. Als hij wint is nog steeds een feit dat ongeveer 50% van de Amerikanen op hem gestemd heeft. Zonder ons ook maar enigszins e te willen wagen aan politieke analyses is een andere manier om er naar te kijken die vanuit de menselijke motivatie. Zowel Trump als Biden staan onder andere symbool voor de motivatie waarvan uit mensen keuzes maken.


Mensen worden gemotiveerd vanuit drie drijvers:


Duiden van de wereld, ‘’getting it’’, in organisaties het domein van de visionair. Dit wordt ook wel het “het” motief genoemd. Een abstract gevisualiseerd idee dat in de toekomst ligt. Uit studies blijkt dat slechts 1% van medewerkers vanuit dit mentale model werkt*. Wanneer deze motivatie in het geding is zijn mensen bang om hun zekerheid te verliezen en vragen zich af waar het naar toe gaat.


Vooruitkomen, ‘’getting ahead’’, in organisatie het domein van de strateeg. Dit wordt ook wel het “ik” motief genoemd. Het is gericht op het bereiken van resultaten, laat zich vertalen naar concrete tastbare doelen. Uit studies blijkt dat 48% van medewerkers vanuit dit mentale model werkt. Wanneer dit op het spel staat zijn mensen bang om hun autonomie te verliezen.