top of page

Een tijd van handelen

Massaal is de inauguratie van Joe en Kamala bejubeld. De speeches van politici, liederen van verschillende artiesten en in het bijzonder het prachtige gedicht van Amanda. Deze nieuwe regering ademt voor veel mensen ook aan deze kant van de oceaan hoop. Hoop op verbinding. Hoop op vertrouwen. We juichen toe dat Joe weer mee wil doen met het klimaatakkoord. Dat hij voornemens is de banden met Europa weer aan te halen. De muur met Mexico neer te halen en de diepe kloof te herstellen die de Verenigde Staten lijkt te verscheuren. Een transformatie naar een nieuw Amerika. Een Amerika waarin iemand zoals Trump die voor velen symbool staat voor zelfverheerlijking en verrijking geen ruimte meer krijgt. Een regering die gaat bouwen aan een duurzame, rechtvaardige en inclusieve toekomst voor iedereen. Een transformatie vanuit een wankel evenwicht en met een enorme roller-coaster als vertrekpunt.


Om succesvol te zijn zal de nieuwe regering moeten laveren tussen het ‘’ik’’, het ‘’wij’’ en het ‘’het’’ motief. De wens om doelen te bereiken en iets neer te zetten enerzijds. Het realiseren van verbinding en vertrouwen op basis van een langetermijnvisie anderzijds. Wanneer we daarbinnen de aandacht verleggen van het ene naar het andere motief ontstaat er direct een tegenreactie vanuit de angst om te verliezen. Dan is het dus interessant om te onderzoeken wat mensen tegenhoudt. Om te kijken of we alle drie de motivaties voldoende begrijpen en inzetten bij een verandering.


Het ‘’IK’’ motief is het domein van de strateeg. Die wil resultaat halen, vooruitkomen en zich manifesteren. Iemand die vanuit strategie en intelligentie besluiten neemt, gebaseerd op expertise. Dit leent zich voor gecompliceerde situaties waarin logica voorziet in de oplossing. Wanneer dit onder druk komt te staan is de strateeg bang om autonomie te verliezen.


Het ‘’WIJ’’ motief is het domein van de coach die opereert vanuit de wens om mensen te leiden. Iemand die primair in actie komt vanuit de drijfveer van de relatie en contact. Iemand die empathie, waarden en gevoel gebruikt om besluiten te nemen los van de doelen. Wanneer de coach onder druk komt te staan ontstaat de angst dat ze de verbinding verliezen.