top of page

Een tijd van handelen

Massaal is de inauguratie van Joe en Kamala bejubeld. De speeches van politici, liederen van verschillende artiesten en in het bijzonder het prachtige gedicht van Amanda. Deze nieuwe regering ademt voor veel mensen ook aan deze kant van de oceaan hoop. Hoop op verbinding. Hoop op vertrouwen. We juichen toe dat Joe weer mee wil doen met het klimaatakkoord. Dat hij voornemens is de banden met Europa weer aan te halen. De muur met Mexico neer te halen en de diepe kloof te herstellen die de Verenigde Staten lijkt te verscheuren. Een transformatie naar een nieuw Amerika. Een Amerika waarin iemand zoals Trump die voor velen symbool staat voor zelfverheerlijking en verrijking geen ruimte meer krijgt. Een regering die gaat bouwen aan een duurzame, rechtvaardige en inclusieve toekomst voor iedereen. Een transformatie vanuit een wankel evenwicht en met een enorme roller-coaster als vertrekpunt.


Om succesvol te zijn zal de nieuwe regering moeten laveren tussen het ‘’ik’’, het ‘’wij’’ en het ‘’het’’ motief. De wens om doelen te bereiken en iets neer te zetten enerzijds. Het realiseren van verbinding en vertrouwen op basis van een langetermijnvisie anderzijds. Wanneer we daarbinnen de aandacht verleggen van het ene naar het andere motief ontstaat er direct een tegenreactie vanuit de angst om te verliezen. Dan is het dus interessant om te onderzoeken wat mensen tegenhoudt. Om te kijken of we alle drie de motivaties voldoende begrijpen en inzetten bij een verandering.


Het ‘’IK’’ motief is het domein van de strateeg. Die wil resultaat halen, vooruitkomen en zich manifesteren. Iemand die vanuit strategie en intelligentie besluiten neemt, gebaseerd op expertise. Dit leent zich voor gecompliceerde situaties waarin logica voorziet in de oplossing. Wanneer dit onder druk komt te staan is de strateeg bang om autonomie te verliezen.


Het ‘’WIJ’’ motief is het domein van de coach die opereert vanuit de wens om mensen te leiden. Iemand die primair in actie komt vanuit de drijfveer van de relatie en contact. Iemand die empathie, waarden en gevoel gebruikt om besluiten te nemen los van de doelen. Wanneer de coach onder druk komt te staan ontstaat de angst dat ze de verbinding verliezen.


Het ‘’HET’’ motief is het domein van de visionair. Iemand die zich bezighoudt met het duiden van de toekomst en in staat is daar een perspectief op te ontwikkelen. Het is iemand die richting geeft en mensen leidt langs de as van inspiratie over wat er zou kunnen zijn. Het is iemand die ervaring, visie en intuïtie gebruikt om besluiten te nemen in complexe situaties, waarin de uitkomst nog niet te voorspellen valt. Wanneer dit onder druk komt te staan ontstaat bij de visionair de angst voor onzekerheid, van niet weten en niet overzien.


Voor de uitdaging waar de Amerikaanse regering staat zijn alle drie de stijlen nodig. In de neiging tot handelen zetten we vaak in op het voorwaartsgerichte ‘’IK’’ motief. Dat lijkt tenslotte ook het meest zichtbaar en tastbaar van de drie stijlen. Het is een kwaliteit die Kamala wordt toegedicht. De pragmatische en slimme strateeg. Maar om de verdeeldheid waar het land mee te maken heeft op te lossen zal ook de verbinding hersteld moeten worden. Joe Biden heeft door zijn persoonlijke leven ongetwijfeld veel compassie ontwikkelt en lijkt ook vanuit warmte te opereren. Zijn profiel staat alleen ver af van veel Amerikanen. Wellicht dat hun keuze qua regering voldoende ruimte biedt voor alle drie de stijlen. Waarbij de visionair een belangrijk rol zal spelen voor de (her)definitie van de Amerikaanse droom. Zeker gezien de complexe vraagstukken die er maatschappelijk spelen. Wij zijn misschien nog wel het meest nieuwsgierig naar hoe dat vormgegeven zal worden.


En om de politiek dan terug te brengen naar organisaties? Wat is jouw voorkeurstijl? En wie in jouw team vervuld welke rol? Komen alle rollen even goed tot hun recht? Onze ervaring is dat binnen organisaties veel managementteams grotendeels bestaan uit de strategen. Dat we zo enorm gericht zijn op het handelen als maatstaf voor succes. Waardoor de coach en visionair vaak onvoldoende erkenning en ruimte krijgen omdat succes er daar anders uitziet en lastiger op waarde te schatten lijkt. Terwijl de meeste organisaties enorme uitdagingen wacht die alle stijlen nodig hebben. Zeker in tijden van transformatie.


 

Wil jij begrijpen hoe jou team gemotiveerd raakt en hoe je omgeving en besluitvorming daar een rol in speelt? Het is een sleutel naar het oplossen van complexe problemen waar wij je graag bij helpen.


Nieuwsbrief gemist? Lees hier onze eerder artikelen. Niets meer missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.


Comments


bottom of page