top of page

Het probleem van een vastgezette realiteit

Een belangrijke oorzaak voor het vastlopen van verandertrajecten is dat we te weinig tijd nemen voor “sensemaking”. De beste Nederlandse vertaling die we konden vinden is ‘’duiden’’.


Sensemaking gaat uit van het idee dat we de wereld om ons heen voortdurend met elkaar interpreteren en dat de uitkomst daarvan bepalend is voor wat we doen. De manier waarop én met wie we duiden wat er op ons afkomt is richtinggevend voor de oplossingen die we kiezen.


Wanneer we niet de tijd nemen om te duiden is ons vertrekpunt van denken al snel gebaseerd op ideeën die daarmee eerder als waar zijn vastgezet. Dan raken deze vermeende waarheden gefixeerd in teams, organisaties en zelfs hele industrieën. Dat leidt dan tot uitspraken als:

  • “In onze branche is het nu eenmaal zo dat…”

  • “Onze CEO wil dat het zo gaat omdat…”

  • “Daar kunnen we niets aan doen want…”