top of page

SDG's in je core business


De klimaattop in Glasgow is achter de rug, veel intenties en ambities zijn uitgesproken en sommige daarvan vastgelegd. Nu rijst vooral de vraag hoe deze gerealiseerd kunnen worden, wat daar voor nodig is en wie welke rol daar in vervult. Want de overheid, burger en het bedrijfsleven zullen allen hun aandeel moeten nemen. Gelukkig spreken steeds meer (commerciële) organisaties zich actief uit over de noodzaak en wens om bij te dragen aan de door de VN in 2012 geformuleerde Sustainable development goals (SDG). Goed nieuws. En tegelijkertijd rijst de vraag hoe impactvol dat is.


SDG’s belanden helaas nog veelal in de hoek van filantropie, zoals ook in dit inspiratie document van Deloitte te lezen valt. Hierin worden de SDG’s in een zakelijk perspectief plaatst om organisaties te motiveren het meer te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering. BSC gaat een stap verder in dit artikel, en maakt de koppeling van Environmental, social and corporate governance (ESG) naar core business voorwaardelijk voor een succesvolle bedrijfsvoering op de lange termijn. Van bijzaak naar hoofdzaak. Gebaseerd op de overtuiging dat het zakelijk zinvol is en het (uiteindelijk) rendement oplevert. Daarmee ontstaat een meer fundamentele uitdaging, omdat het de kern van organisaties raakt in hun business model en besturing.


Waar vaak aan voorbijgegaan wordt is de realiteit van de houding en het gedrag van de organisatie in relatie tot deze ambities en doelen. De mindset van korte termijn rendement denken verhelp je niet met het omarmen van sociale of duurzame doelen. Dat wordt alleen zichtbaar wanneer je de tijd neemt om dit te duiden met alle ongemakken van dien. Dan blijkt vaak dat er overtuigingen en gedrag zijn die in de weg staan van de goede intenties. Want hoewel het BSC stuk de SDG’s koppelt aan de lange termijn bestaansrecht, wil dat niet zeggen dat daarmee helder is hoe je dat vertaalt naar een nieuwe meer complexe besluitvorming, waarin meerdere belangen en waarde lenzen (rendement, sociale gelijkheid en duurzaamheid) en horizonnen (korte en lange termijn impact) tegelijk een rol spelen. Daar is geen plaats voor de overtuiging dat commerciële organisaties nu eenmaal primair op basis van rendement moeten opereren ten behoeve van de aandeelhouders.


In 2019 namen een aantal grote organisaties het voortouw waaronder Mastercard, Nike, Mars, Microsoft, SAP, Salesforce, Google and Unilever met het statement: “The Global Goals simply cannot be achieved without businesses. Through their core operations, financial commitments, employee networks, consumer facing platforms and high-level influence, businesses can make a vital contribution to accelerating progress towards the Goals. Every company and every employee has a role to play in creating a more peaceful and prosperous future for people and for planet. The Future is everybody’s business.”


Klinkt fantastisch, commerciële organisaties als a force for good. De realiteit is dat veel organisaties worstelen met het hoe. Hoe kun je het in je bedrijfsvoering integreren, hoe kan je (financiële) parameters herdefiniëren, hoe betrek je aandeelhouders, klanten en medewerkers. En hoe zorg je dat het proces wordt waarop zoals vaak mooi gezegd wordt je op vooruit kan struikelen. Het blijft makkelijker gezegd dan gedaan.


Het werkt dan ook vaak beter om eerst met leerdoelen te werken in plaats van resultaat doelen. Bijvoorbeeld het leren begrijpen van de huidige impact van jouw business model op de SDG’s. Het verkennen van de door Kees Klomp en Shinta Oosterwaal geformuleerde SDE’s, social development enablers, helpt hier ook in. Omdat deze eerder gericht zijn op de achterliggende houding en gedrag en uitnodigen tot een andere manier van denken en handelen.


Bij een leerdoel is het doel leren, dus onder ogen zien wat je niet weet en kan en dat ontwikkelen. Jezelf bewust onbekwaam maken, durven inzien waar de schoen wringt. Het is vaak eenvoudiger om daarvan uit je resultaatdoelen vast te stellen. Dan creëer je een vruchtbare bodem om verder te onderzoeken welke opties je hebt om de nieuwe doelen rondom duurzaamheid en sociale gelijkheid in de kern van de bedrijfsvoering te integreren. Op basis van de juiste houding, gedrag, processen en structuren die je de mogelijkheid geven te schalen.


Dan nog zal het een weg zijn die niet gepaard gaat zonder lastige besluiten en consequenties. Onze toekomst hangt vooral samen met ons vermogen om daar mee om te kunnen gaan.

Hartelijke groeten,

Daan, Niki & Leontine

_____________________________________________________________________


P.S. Een inspirerend voorbeeld van een organisatie die het in de praktijk lijkt te brengen: Cemex een wereldwijde cement speler uit Mexico committeerde zich in 2015 aan 11 van de 17 SDG’s en integreerde er 2 in het hart van hun core business, terug te lezen in hun ambities. Als je leest en ziet hoe veel moeite zij er in steken dan is dat hoopvol. Als je terug leest dan zie je wel hoe het leiderschapsteam hier een cruciale rol in speelt.


Wij begeleiden organisaties graag door een transformatie proces heen, neem contact op als je er meer over wil weten.


Nieuwsbrief gemist? Lees hier onze eerder artikelen.


Comments


bottom of page