top of page

Transformatie een kwestie van tijd?

"Het leven kan slechts achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd."


Het is een bekende quote van de filosoof Kierkegaard die in zijn denken de mens uitdaagde om aan zelfonderzoek te doen in de veronderstelling dat daar de voorwaartse beweging ontstaat. Een gerichte activiteit in het hier en nu, waar de mens vanuit bewustwording leert kiezen, angsten onder ogen kan zien en vertwijfeld raakt.


Het simpelweg de tijd laten verstrijken is geen garantie voor vooruitgang, mits we leren om vanuit inzicht anders te denken, voelen en handelen. Doelen worden niet behaald, zoals we vorige nieuwsbrief ook schreven, door ze te stellen en er middelen naar te richten.


Progressie en ontwikkeling zijn wat ons betreft onlosmakelijk verbonden. En tijd speelt zeker een rol, vooral de tijd die je neemt om stil te staan, om je eigen motivatie en demotivatie te onderzoeken. Om de invloed van je omgeving te begrijpen, de beweging die je zoekt te ontdekken en om in te zien hoe je keuzes maken. Vanuit dat inzicht kun je nieuw gedrag ontwikkelen. De eerste en meest essentiële stap in een wezenlijke transformatie die tot progressie leidt. Dat is de kern van ons werk, en speelt zich af op individueel, team en organisatie niveau.


Tussen het nu en het nieuwe bevindt zich een o