top of page

De (her)definitie van succes

Hoe vaak sta jij stil bij de definitie van succes binnen jouw organisatie? Wanneer hebben jij of je team het goed gedaan en wanneer is het bedrijf als geheel “succesvol”? Welke tijdseenheid wordt mee gerekend? Veel organisaties denken in kwartalen en jaren, sluiten jaarlijks de boeken en bestempelen een achterliggende periode als succesvol, of niet, meestal op basis van financiële uitkomsten. En dat beïnvloedt de soms gewenste veranderingen meer dan we ons realiseren. In een interview met de Marlies van Wijhe, CEO van Koninklijke Van Wijhe Verf noemde zij als voordeel van familiebedrijven dat ze kijken over de as van meerdere generaties en winst meestal niet het enige doel is. Hierdoor kunnen zij andere keuzes maken. Als je vanuit die lens een onderwerp als duurzaamheid oppakt, wordt dat ook vanuit dat ruimer perspectief bekeken. Zo kon zij afgelopen jaren een aantal belangrijke stappen zetten en een verandering op gang brengen. Datzelfde geldt voor doelen als medewerkerstevredenheid, klantgerichtheid of innovatie eventueel met inzet van data en digitalisering. De benodigde investeringen in deze onderwerpen delven vaak het onderspit omdat voor de maatstaf van succes korte termijn winstgevendheid gehanteerd wordt. Hierdoor neemt de motivatie van de mensen die zich hiervoor hard maken af en ontstaat langzaam de overtuiging dat het er niet echt toe doet. De gewenste transformatie stagneert met een self fulfilling prophecy tot gevolg. Misschien is wel de allergrootste sleutel tot verandering in de definitie van succes het ontdekken en aanpassen van de lens waardoor je kijkt. Die lens is de collectieve houding waar vanuit overtuigingen zijn ontstaan die het gedrag onbewust beïnvloeden. In veel organisaties hebben bepaalde overtuigingen een bijna mythische en niet traceerbare achtergrond. Sommige overtuigingen zijn reëel en belangrijk om mee te nemen. Alleen is het dan nog steeds een keuze hoe je daar mee om wilt gaan. Wanneer je de literatuur in duikt blijkt dat de definitie van (toekomstig) succes vandaag de dag eerder bepaald wordt door de mate waarin een organisatie:

  • In staat om te gaan met complexiteit in een voortdurend veranderd speelveld

  • Naast technologie en data ook investeert in mensen, bij voorkeur vanuit diversiteit

  • Samenwerkt vanuit een lerende houding

  • Naast winst ook een sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt

Om dat te omarmen, moet je aan de achterliggende houding werken en bereid zijn heilige huisjes omver te schoppen. Want juist die houding bepaalt in grote mate hoe we ons gedragen. En dat heeft invloed op het resultaat. Wat je er in stopt, komt er tenslotte ook weer uit. De definitie van succes is subjectief. Daar is bestaat geen absolute waarheid over. Pas als we met elkaar willen inzien dat het gesprek voeren over de lens waardoor we kijken essentieel is, kunnen we de ruimte creëren om succes te herdefiniëren en anders in te vullen. Hartelijke groeten, Daan & Niki Kun jij hulp gebruiken bij het onderzoeken van de lens waardoor jij kijkt en definiëren van (toekomstig) succes? Neem dan contact met ons op. Nieuwsbrief gemist? Lees hier onze eerder artikelen. Niets meer missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Comments


bottom of page