top of page

Hoe ziet jouw organisatie er post-Covid uit?

De Pandemie. We zitten er nog middenin maar er komt een einde in zicht nu de vaccins beschikbaar worden en de verwachting is dat we tegen volgende zomer voldoende beschermd zijn tegen Covid-19. De les die we sowieso kunnen trekken is dat het ons heeft overvallen ondanks dat de risico’s al in kaart waren gebracht door wetenschappers. En het kan ons zomaar weer overkomen. Vanuit dat vertrekpunt zijn veel organisaties druk bezig met het maken van hun ‘’post’’ Covid-19 plannen. Wat wordt de nieuwe werkwijze, de zakelijke modus operandi? Er zijn volgens ons er grofweg drie scenario’s die organisaties overwegen.


1. Terug naar normaal: We gaan weer werken in dezelfde structuren en processen. Covid-19 wordt beschouwd als een crisis die achter de rug is en slechts een tijdelijke noodzaak was. Er wordt een crisisscenario achter de hand gehouden waarop men terug kan vallen.

2. Voortbordurend op: Er wordt gebruik gemaakt van de geleerde lessen en een nieuwe werkvorm uitgewerkt die gebaseerd is op een hybride variant waarbij thuiswerken onderdeel wordt van het nieuwe werken. Voor organisaties die zo al werkten wordt aangescherpt wat de functie van samenkomen is nu men dat gedurende lange periode niet heeft kunnen doen.

3. Helemaal anders: Sommige organisaties zijn erachter gekomen dat ze niet goed functioneerden door deze crisis omdat het achterliggende business- of organisatiemodel te kwetsbaar is. Ze zullen het momentum aangrijpen om hun bestaansrecht te evalueren en zoeken naar een nieuwe vorm die beter bestand is tegen een dergelijke crisis.


Voor alle scenario’s geldt dat het van belang is om de ervaring van de crisis te erkennen en je te realiseren dat er eigenlijk geen duidelijk eindpunt is. Het heeft voor velen tot een heroverweging van leven en werken heeft geleid. In de crisisstand is veel zichtbaar geworden zoals flexibiliteit, creativiteit, saamhorigheid en actiegerichtheid. Maar ook dimensies als wantrouwen, twijfel, uitzichtloosheid, eenzaamheid en apathie. Als een storm die voorbij is kunnen we straks pas zien wat en wie het virus geraakt heeft. Van euforie zal geen sprake zijn. In de heropbouw, die veel organisaties te wachten staat, zoeken we naar een nieuw evenwicht, dat wankel zal zijn zolang de nasleep duurt.


Vanuit het verlangen controle te krijgen is de neiging om ons nu te richten op de tastbare uitkomsten. Er wordt druk gewerkt door (HR)managers aan nieuwe arbeidsvoorwaarden, werkplek inrichting, procesafspraken en structuren. In feite aan de invulling van de toolset die de nieuwe gekozen richting gaan ondersteunen.


Onze zorg is dat er te snel gedacht wordt in termen van tools en te weinig in termen van houding en gedrag. Dat het belangrijk is om te achterhalen hoe het de motivatie van mensen, medewerkers en klanten, heeft veranderd. Welke rol speelt hun omgeving, zeker nu privé en werk veelal door elkaar lopen, en in welke mate beïnvloed het hun wijze van beslissen. Qua gedrag zijn er nieuwe factoren die een rol spelen, in de manier waarop we communiceren, maar ook in feitelijke vaardigheden om bijvoorbeeld het thuiswerken goed in te richten. De crisis heeft impact gehad, juist op dit niveau en de gevolgen vragen aandacht. Op welke manier wordt dat ingevlochten in jouw toekomstscenario? Leiderschap speelt hier een belangrijke rol in zoals ook dit artikel in Harvard Business Review beschrijft.


Er is niet één oplossing of stappenplan dat zal werken. Het is vooral een zoektocht. In dit filmpje wordt duidelijk hoe men met aandacht in staat is een nationaal park op te bouwen na een verwoestende brand. En hoe er ruimte ontstaat voor nieuw leven en het uiteindelijk beter wordt voor de natuur en de mens. Ja we willen brand voorkomen, maar als het dan gebeurt haal dan het beste eruit. Never waste a crisis.


Hartelijke groeten

Daan & Niki


P.S. Het maken van een nieuw post-Covid ontwerp is het realiseren van een transformatie op houding, gedrag en resultaat. Onze GROWTH-methode geeft je de mogelijkheid dit ontwerp te maken met je organisatie zodat je het snelst toe kan werken naar je gewenste resultaat. Nieuwsgierig hoe dit er uit kan zien? We vertellen er graag meer over.

Комментарии


bottom of page