top of page

Productiviteit is geen kwestie van tijd

We leven in een samenleving waar continu inspanning leveren hoog op de ladder staat van succesvol gedrag. In dit interview met de Amerikaanse psycholoog Devon Price over het boek Lazyness does not exist, staat beschreven dat een mens in korte sprints productief kan zijn en we uiteindelijk slechts drie tot vier uur per dag een prestatie leveren. De rest is opvulling. Die brengen we vooral door met elkaar voorhouden dat we de hele tijdig ijverig en vlijtig zijn omdat het tegenovergestelde, namelijk dat we lui zouden zijn een stempel is die de meeste van ons willen vermijden. Ik heb het druk is de teneur. Ik heb het rustig is de uitzondering.


We zijn momenteel productiever dan ooit. Tijdens de pandemie plakten we in Europa een uur extra overwerk aan onze weerweek zo blijkt uit onderzoek van ADP. Het aantal mensen dat structureel overwerkt neemt over de jaren toe. Thuiswerken creëert door minder reistijd, de vervaging van privé-werksituatie en angst voor baanverlies vooralsnog meer ijverige medewerkers.


Price beschrijft de trend waarin werkgevers als reactie op thuiswerken de controle op hun werknemers vergroten door hun productiviteit te monitoren. Dit wordt bevestigd door een Nederlands onderzoek dat in opdracht van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit najaar werd gedaan. Hierin wordt de toenemende druk op werknemers erkend. Er is dus een behoefte om te controleren of mensen wel écht ijverig zijn.