top of page

CEO's zetten mens en maatschappij centraal

De uitkomst van een recent KPMG onderzoek* onder 1800 CEO’s wereldwijd stelt ons optimistisch. Want de twee belangrijkste uitkomsten zijn dat CEO’s meer aandacht aan de mens en de maatschappij willen schenken.


De mens

De groep CEO’s voelt zich meer verbonden met hun mensen, maakt zich zorgen over de mentale en fysieke gezondheid van hun medewerkers, erkennen dat hun groei afhankelijk is van de inzet van (schaars) talent en verwachten dat de digitale samenwerkingsvorm blijft bestaan. Wow.


Wat betekent dit dan in de praktijk? Ervaren mensen deze ontwikkeling ook? Wij zien nu de noodzaak om te verkennen hoe (samen)werken in de toekomst er uit gaat zien. Er is geen blauwdruk, want het is iets wat nog uitgevonden moet worden. Dat begint volgens ons bij snappen hoe mensen zich voelen en gedragen, waar risico’s liggen en waar kansen. Er is een nieuwe mindset en skillset nodig om dit te kunnen laten slagen, bij zowel het management als de medewerkers. Dat moet je actief ontwikkelen. En vertrouwen wordt belangrijker dan ooit, wat een inspanning vereist van beide kanten, zeker op afstand. Iets wat ten tijde van onzekerheid minder makkelijk is, omdat angst voor verlies een rol speelt.


De maatschappij

Het onderzoek schetst ook een wezenlijk groei in besef dat organisaties een sociale rol vervullen in maatschappij. Al dan niet ingegeven door stakeholders. En dat zij hun besluiten tegenwoordig vaker laten beïnvloeden vanuit deze verantwoordelijkheid. Wederom echt goed nieuws.


Het zou mooi zijn als deze (nieuw) erkende maatschappelijke rol voor alle medewerkers tot leven kan worden gebracht. Dan volgt vanzelf een gevoel van grotere zingeving (waar wij eerder over schreven). Dit gaat wederom niet vanzelf. Je zult deze verantwoordelijkheid moeten integreren in je bedrijfsvoering wil je het echt een plaats geven. Dat vraagt om je koers tegen het licht te houden, en die maatschappij daarin mee te nemen, expliciet. Door te borgen dat je medewerkers en klanten hier ook aan mee kunnen doen.  Dan wordt het duurzaam.


Behoefte aan ideeën over dit onderwerp?

Herken jij deze ontwikkelingen ook bij jezelf of jouw organisatie? En wil je daar tijdens een wandeling over reflecteren? Mail of bel ons dan voor een afspraak. We beloven je dat je er door geïnspireerd zult worden en met nieuwe ideeën dit najaar aan de slag kunt.Nieuwsbrief gemist? Vorige week schreven we over of we nu een sprint of een marathon aan het lopen zijn.


* Lees hier meer over het onderzoek van KPMG

Comments


bottom of page