top of page

De kracht van remmende factoren

Het klinkt logisch en toch is het complexer dan het op het eerste oog lijkt. Want wat beschouw je precies als remmende factor? Vaak worden beperkingen vertaald in termen van beperkte middelen (mensen, tijd en budget) of het naleven van regels (compliance) om een doel te bereiken. De reactie die we daarop hebben is het aanvragen van meer middelen of omzeilen van de regels in de veronderstelling dat daarmee de limiterende factoren worden opgeheven.


Het interessante is dat uit een meta-studie die beschreven staat in HBR blijkt dat beperkingen, althans niet deze, geen negatieve invloed hebben op een uitkomst. Sterker nog, het blijkt juist te helpen als er beperkingen zijn om creativiteit en innovatie te stimuleren en goede resultaten te behalen. Omdat mensen zonder beperkingen de makkelijkste (intuïtieve) oplossing kiezen en niet persé de beste. Er is wel een grens aan het aantal beperkingen. Wanneer deze te groot zijn werkt het contraproductief.


De manier waarop je deze beperkingen aanbrengt en in welke combinatie zijn belangrijk voor de mate waarin mensen voldoende vrijheid ervaren om tot het beste resultaat te komen. Het artikel beschrijft een aantal voorbeelden die hierin kunnen helpen en waarop je de beperkingen kan herpositioneren als drijvende krachten, in plaats van remmende krachten. Goed nieuws denk je wellicht!


Alleen blijkt er een aantal voorwaarden te zijn om dat te realiseren. Die komen in de laatste alinea aan bod. En wat ons betreft zitten daar de echte uitdaging. En passant is beschreven hoe belangrijk het is een om cultuur te creëren waar innovatie kan plaatsvinden. Op basis van een gedeelde heldere visie en strategische doelen. Gecommitteerde inzet om te kunnen excelleren. De veiligheid om in te opereren. Waar blijkt dat medewerkers beter in staat zijn met beperkingen te werken in een omgeving met open communicatie, samenwerking, ondersteunend leiderschap en toezicht.


</