top of page

Noodsignalen in organisaties: Leer van het luchtalarm!

Hoe leg je organisaties het snelste lam? Door doof te worden voor noodsignalen...


Ik wil het graag hebben over het geven en ontvangen van noodsignalen in organisaties. Daarvoor maak ik een klein uitstapje. In Nederland staan de bekende sirenes ter discussie. De voornaamste functie van deze sirenes op dit moment is het uitlokken van de twijfelachtige grap:


"Als ik een terrorist was, dan zou ik op de eerste maandag van de maand om 12:00 een aanslag plegen..ha..ha.."


Nu worden deze sirenes na 2025 vervangen en komt een bekend noodsignaal te vervallen. Een noodsignaal dat wanneer we het zouden horen mensen weten dat er iets mis is om vervolgens te handelen.


In organisaties komen steeds vaker situaties naar voren waarvan we ons achteraf afvragen hoe het in vredesnaam heeft kunnen gebeuren. Heel vaak komen we tot de conclusie dat de zwakke en sterke signalen zijn genegeerd.


Daar kunnen we verbolgen over zijn maar de kans is groot dat het ons ook zou kunnen overkomen. De vraag is dus vooral hoe kunnen we ervoor zorgen dat noodsignalen worden gehoord. En daar kunnen we lering trekken uit het luchtalarm.


Het prettige aan het luchtalarm is namelijk de eenvoud. Er is een heel helder signaal dat we horen om vervolgens in actie te komen. Elke maand testen we het alarm en worden we er even aan herinnerd.


Hier ligt een kans voor EX en CX-professionals. In de (maandelijkse) rapportage kunnen noodsignalen afgegeven worden die altijd een vervolgactie uitlokken. Het alarm. Dit signaal kan worden geoefend. Concreet:


  • Neem in je rapportage een plek op voor noodsignalen

  • Brainstorm aanleidingen voor deze signalen (intern en extern)

  • Oefen maandelijks een (pittig) scenario door deze in relevante teams te bespreken

  • Evalueer deze oefening kort en neem verbeterpunten mee


Op deze manier houdt je de organisatie scherp en oefen je de actiebereidheid in. Dat kan in een echt noodscenario voorkomen dat de teams in een kramp schieten omdat ze niet weten wat ze moeten doen.


 

P.s. meer weten over onze hoogst gewaarde inspiratiesessie: betekenisvolle verandering in de échte wereld? Mail ons op daan@duenorthconsultancy.com of klik hier voor een voorproefje. 

Comments


bottom of page