top of page

Een verziekt werkklimaat, ''goedemiddag'' in de morgen

‘’Goede middag’’ – als je iets na negenen het kantoor binnenkomt…


Herkenbaar?


Van die kleine ‘’plaagstootjes’’ die je even subtiel moeten wijzen op jouw werkethiek. Het is een teken een inspanning-gedreven of bureaucratische cultuur. Waarbij vooral telt dat je input levert. Zorgt dat je erbij bent. En laat zien dat je veel doet. Het resultaat dat je boekt maakt hierbij niet echt uit.


Als je deze cultuur herkent is het belangrijk je te realiseren dat hier een paar stevige nadelen aan kleven. Het begint vaak met een goed idee. Iedereen draagt zijn steentje bij. Maar wanneer je hier te rechtlijnig in staat begint het tegen je te werken. Het gaat dus puur om de kwantiteit niet de kwaliteit van de inspanning die wordt geleverd.


illustratie over kwaliteit en kwantiteit

Veel organisaties streven daarom naar een meritocratische cultuur. Een cultuur waarin het beste idee wint. Het beste idee staat hierbij gelijk aan het beste resultaat. Een uitkomst. De uitdaging hierbij is om de relatie tussen de inspanning en het resultaat te achterhalen.


Dat is vaak de reden waarom de meritocratische cultuur niet van de grond komt. Het is op dat vlak ingewikkelder om aan te sturen omdat je niet alleen rekening moet leren houden met wat mensen écht goed maak je moet als leider achterhalen wat het beste idee is. In de veronderstelling dat dit daadwerkelijk te achterhalen is.


Elke cultuur heeft voor én nadelen. Geen enkele cultuur is perfect en is voor een groot deel gevormd door de omgeving waarin een organisatie werkt. Daarmee kunnen we ons afvragen hoe maakbaar cultuur eigenlijk is. Maar we kunnen onze mensen wel beschermen tegen de uitwassen van een cultuur.


‘’Goede morgen’’ betekent dan gewoon weer ‘’goede morgen.


Fijne maandag… 

Meer weten over wat wij hebben geleerd over het vergroten van de weerbaarheid van medewerkers? Eén van de hoogst gewaardeerde leermodules uit onze transformatieprogramma's is regie op de medewerkerbeleving. Interesse?


Stuur gerust een berichtje!

Comments


bottom of page