top of page

Hoe winstmaximalisatie angstig maakt

Hoe angst vooral organisaties die gefixeerd zijn op winstmaximasatie hard raakt... En wat CX & EX Professionals hierin kunnen doen


Misschien (her)ken je de symptomen:

  • Continu financiële onrust in de organisatie

  • De kwartaalafsluiting vraagt extreem veel tijd en energie

  • Ondanks winst, ook bij marginaal tegenvallende resultaten, direct de teugels hard aantrekken


Organisaties met een fixatie op winstmaximalisatie hebben de neiging om bij het minste of geringste de alarmbellen te luiden en de organisatie hiermee op zijn kop te zetten.


Eerst een stapje terug. Wat bedoelen we hier met fixatie? In alle eenvoud, wanneer het middel (winst), het doel op zich is geworden. Met andere woorden als het alleen maar draait om het behalen van maximale winst, vaak voor aandeelhouders.


In deze organisaties zien we overigens vaak meerdere fixaties. Denk bijvoorbeeld aan een fixatie op de maakbaarheid van succes en denken op de korte termijn. Teams worden collectief afgerekend op kortetermijnsucces óf falen. Zonder enig besef van wat voorgangers daarin hebben gedaan. Hierin gaat heel veel verloren, maar dat is voor een andere keer.


Wanneer de antennes van de top afgesteld staan op het maximaliseren van de kortetermijnwinsten en daarmee denken in kwartalen kunnen kleine financiële tegenvallers tot stevige angstreactie leiden. Angst heeft namelijk een belangrijke functie: ervoor zorgen dat de veronderstelde c͟a͟t͟a͟s͟t͟r͟o͟f͟e͟ uitblijft.


Wanneer deze angstreactie ook zorgt voor een kortetermijnresultaat zal de top ook overtuigd raken van het dat om dat het eens heeft gewerkt dit een recept voor de toekomst is. Klassieke conditionering. Voordat je het weet staan de antennes zo gevoelig afgesteld dat de organisatie regelmatig door deze emotionele achtbaan gaat met alle gevolgen van dien.


Wat kun je als CX of EX professional doen om dit effect te dempen? Door het inzichtelijk maken van de zwakke signalen die intern en extern waarneembaar zijn die laten zien dat dit geen duurzame strategie is. Denk hierbij aan:

  • Medewerkers die verander-moe raken, alleen het hoogstnodige doen of dreigen weg te vallen

  • Klanten die weglopen door de negatieve effecten van de afnemende investeringen in vernieuwing en kwaliteit

  • Afnemende wendbaarheid omdat er nergens meer vet op de botten zit


Dit bespreekbaar maken vraagt inlevingsvermogen en tact. Het is namelijk niet voor niets dat de top de organisatie op deze manier aanstuurt. Het is het systeem waarin zij werken dat dit heel logisch maakt. Sterker nog; wanneer wij zelf in die positie zouden zitten is de kans heel groot dat wij hetzelfde gedrag zouden vertonen. Volg ons voor tips over hoe je dit kunt doen!


Hozzászólások


bottom of page