top of page

Hoe belangrijk is verbinding in werk?

Uit onderzoek blijkt dat werknemers zich gedurende Covid minder verbonden voelen met collega’s dan voorheen. Dit is op een aantal fronten een serieus probleem. Enerzijds voor het individuele welzijn van de werknemers zelf, anderzijds heeft ook negatieve consequenties voor organisaties. Uit onderzoek dat recent gepubliceerd werd in HBR blijkt dat het gebrek vaan verbinding leidt tot een hoger verloop, een lagere productiviteit, een hoger ziekteverzuim en lagere kwaliteit van werk. Ander onderzoek bevestigd het omgekeerde, o.a. vriendschap op werk leidt tot een veel hogere betrokkenheid, productiviteit etc. Het belang van verbinding onder werknemers is dus cruciaal en helaas door de omstandigheden niet meer vanzelfsprekend, voor zover dat het ooit was.


Zoals we vaker schrijven zijn er drie meta-motieven, het getting it (visie), getting ahead (strategie) en getting along (waarden). Dat zijn fundamentele drijfveren waardoor mensen in beweging komen of zich belemmerd voelen. Het is dan ook niet verassend dat onderzoek dit uitwijst, het tapt in op het meta-motief getting along, wat voor bijna 50% van alle mensen de belangrijkste motivatie is.


Wanneer ervaren mensen dan verbinding? Als ze op hun werk betekenisvolle relaties en/of vriendschap ontwikkelen. Een expert aan op het gebied van vriendschap (op werk) noemt een drietal zaken die essentieel zijn voor het kunnen ontwikkelen er van: positiviteit zodat we ons tevreden kunnen voelen, kwetsbaarheid, zodat we ons veilig kunnen voelen en samenhang, zodat we ons gezien voelen.


Het is belangrijk om een vruchtbare bodem te realiseren waar verbinding tot stand kan komen. Het initiële enthousiasme voor een vrijmibo via Zoom lijkt toch niet stand te houden en biedt wellicht ook niet voldoende grond voor contact. Gelukkig wordt een aantal oplossingen aangereikt v