top of page

Hoe bepaal je richting in dichte mist?

Door onze oogharen zien we een toekomst zonder beperkingen en met de ervaring van ruim een jaar Covid-19. Een ervaring met nog veel onbekende gevolgen die zich komende tijd zullen ontvouwen. Als organisatie ben je medeverantwoordelijk voor de invulling daarvan. De vraag is met welk doel je dat gaat vorm geven. Juist in deze tijd waarin we nog geen goed zicht hebben.


Wanneer je in een overlevingsmodus staat zal de neiging uitgaan naar het stabiliseren van de exploitatie van het huidige bedrijfsmodel, waarin de belangrijkste maatstaf financieel is. Tegelijkertijd worden er op dit moment kantoren heringericht op basis van veronderstellingen over hoe mensen in de toekomst willen werken. Vanuit vergelijkbare veronderstellingen wordt nagedacht over welke aanpassingen er (nog) nodig zijn in de producten en diensten na Covid. De exploratie die we aan het begin van Covid zagen om onconventionele oplossingen te verzinnen met als gevolg nieuwe businessmodellen verdwijnt naar de achtergrond in het sterke verlangen naar “terug naar normaal”.


Wat ons opvalt is dat een aantal besluiten nu genomen worden op basis van de houding die mensen hebben ten aanzien van de huidige nog diffuse situatie. Dit is niet altijd de beste voorspeller van hun toekomstige gedrag. Willen medewerkers en klanten straks structureel op een andere manier werken en consumeren? In hoeverre is het huidige gedrag vooral beïnvloed door de omstandigheden? En welk doel is gekoppeld aan deze aanpassingen? Gaat het medewerkersgeluk of klanttevredenheid hierdoor veranderen?


Wij pleiten om deze doelen te formuleren als leerdoelen. Het willen verkennen wat de optimale vorm is waarin medewerkers en klanten met je willen samenwerken. Omdat in een leerdoel veel meer ruimte verscholen zit voor het ontdekken van het nieuwe. Het vertrekpunt is anders. Het gaat uit van willen begrijpen voordat je het wil beïnvloeden. Het zet eerder in op experimenten die voortschrijdend inzicht brengen.


Datzelfde geldt voor de exploratie naar nieuwe businessmodellen. De veranderende en dwingende omstandigheden gaven hier ruimte voor. En aan het einde van deze periode zien we terugtrekkende bewegingen naar de exploitatie van het oude en bekende. Dat lijkt veilig. Doen wat we altijd deden. Terwijl nu meer dan ooit bewezen is dat we als mensheid flexibel zijn, dat we in staat zijn om dingen anders te doen. Anders te werken, reizen en leven. Dat er een toenemende roep is vanuit de maatschappij om als organisaties verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van deze planeet en fundamenteel na te denken over hoe de jouw businessmodel daaraan bijdraagt. Dat vraagt een andere manier van kijken. Ook hier is een leerdoel een uitstekend instrument om de toekomst vorm te geven.


Het heeft iets bescheidens om te willen leren. Omdat je daarmee begrijpt dat niet het weten centraal staat, maar het niet weten. Zoals Socrates zei: ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet. Een ander toepasselijk citaat van hem: wijsheid begint met verwondering.


Laten we ons verwonderen over de toekomst en accepteren dat we veel te leren hebben. Vanuit dat vertrekpunt is wat ons betreft meer te bereiken.


Hartelijke groeten,


Daan & Niki


* Wil je vaker inspiratie lezen, volg ons dan op Linkedin voor regelmatige korte prikkelende posts.


* Wij helpen organisaties graag bewust om richting te kiezen. Als je er meer over wil weten, laat het ons weten!


* Nieuwsbrief gemist? Lees hier onze eerder artikelen.

Comments


bottom of page