Hoe bepaal je richting in dichte mist?

Door onze oogharen zien we een toekomst zonder beperkingen en met de ervaring van ruim een jaar Covid-19. Een ervaring met nog veel onbekende gevolgen die zich komende tijd zullen ontvouwen. Als organisatie ben je medeverantwoordelijk voor de invulling daarvan. De vraag is met welk doel je dat gaat vorm geven. Juist in deze tijd waarin we nog geen goed zicht hebben.


Wanneer je in een overlevingsmodus staat zal de neiging uitgaan naar het stabiliseren van de exploitatie van het huidige bedrijfsmodel, waarin de belangrijkste maatstaf financieel is. Tegelijkertijd worden er op dit moment kantoren heringericht op basis van veronderstellingen over hoe mensen in de toekomst willen werken. Vanuit vergelijkbare veronderstellingen wordt nagedacht over welke aanpassingen er (nog) nodig zijn in de producten en diensten na Covid. De exploratie die we aan het begin van Covid zagen om onconventionele oplossingen te verzinnen met als gevolg nieuwe businessmodellen verdwijnt naar de achtergrond in het sterke verlangen naar “terug naar normaal”.