top of page

Hoe word je als bedrijf exceptioneel?

De jaarplannen en budgetten zijn in de maak. Menig leider stelt zich de vraag wat er voor nodig is om in 2022 succesvol te zijn, of liever nog exceptioneel. Hoe word je dat als organisatie? Door middel van ultieme klantgerichtheid, de focus op medewerkers, je innovatiekracht of juist door een hoge mate van efficiency (zeker in barre tijden)? Uit grootschalig onderzoek in de VS (HBR 2013) is gebleken dat dit allemaal mogelijk een bijdrage levert maar dat er maar twee elementen consistent waar bleken te zijn, en volgens hen fundamentele basisregels voor succesvolle bedrijfsvoering:

  1. Concurreer niet op prijs maar op onderscheidend vermogen (better before cheaper)

  2. Omzet voor kosten (revenue before cost)

Vanzelfsprekend rijst dan de vraag wat betekent het om exceptioneel te zijn. Om de ‘geluksfactor’ en de grillen van aandelen markten er uit te filteren keken de onderzoekers naar bedrijven die over een langere periode van tijd een hoog/stabiel rendement realiseerden op hun activa. De waarde lens is weliswaar financieel, maar de elementen die dat kennelijk beïnvloeden gaan over het creëren van waarde op investeringen en groei over een langere horizon.


Op zich klinkt het logisch, als je iets levert dat echt waarde levert op langere termijn dan zal je daar ook navenant klanten voor vinden. We kennen tenslotte niet voor niets het spreekwoord “goedkoop is duurkoop”. Binnen Reddit bestaat er een community Buyitforlife (oftwel BIFL) waarin mensen informatie delen over producten die een leven lang meegaan. Ook groeit de tweedehands markt van kwaliteitsproducten die de tand des tijds doorstaan, zoals vintage design en kleding. Trends die ingegeven door de bewustwording rondom verduurzaming een vlucht heeft genomen. En andersom, de wegwerp cultuur begint langzaamaan in een verdomhoekje te belanden.


De tweede regel klinkt ook logisch, en gaat gepaard met het eerste. Voor een beter product is men ook bereid meer te betalen en/of leidt tot een grotere groep die bereid is het product af te nemen. Neem bovenstaande regels in gedachten en je kunt je ergens iets voorstellen bij de uiteindelijke teloorgang van goedkope producten met een korte levenscyclus.


Bovendien is bezit tegenwoordig niet meer voorwaardelijk en is tweedehands een nieuw status symbool binnen de groep voorlopers. Hopelijk vertaalt zich dat door naar de massa waardoor kwaliteit op termijn toegankelijk is voor de meerderheid. Al begint dat met het loslaten van de houding die veel mensen nu nog hebben. We willen graag veel voor weinig, gestimuleerd door o.a. Black Friday wat inzet op massa consumentisme. Kopen met korting, conversie is koning. Wat doet dat met de waarde beleving?


De onderzoekers kwamen op deze regels uit nadat ze verder keken dan wat bedrijven deden en richten zich ook op hoe ze dachten. Met nadere woorden, wat hun houding was, hoe ze besluiten nemen en zich verhouden tot de invloed van hun omgeving. Dat bracht nog een aantal waardevolle additionele inzichten met zich mee:

  • Jezelf vergelijken met vroeger is geen maatstaf voor succes. De voorspellende waarde ligt in de toekomst. Dat vraagt een houding van continue verbetering en een blik op welke potentiële waarde je nog kan leveren gegeven de veranderende omstandigheden. Welke dataset en inzichten zijn in dat licht bepalend om je koers te varen?

  • Baseer strategie niet op intuïtie maar op feiten. Welke houding heeft een organisatie ten opzichte van strategie ontwikkeling? Wie kan of mag dit bepalen, welke feiten worden gehanteerd als vertrekpunt van denken en hoe komt de strategie uiteindelijk tot stand?

  • En tenslotte, een veel gemaakte fout, richt je bij tegenwind niet op de financiële ratio’s en kostenbesparing. Dit is misschien wel de hardnekkigste neiging binnen organisaties terwijl het niet altijd de juiste keuze is, vanzelfsprekend mits de objectieve en subjectieve ruimte bestaat om anders te kiezen.

De organisaties die over een langere periode succesvol zijn hebben de twee basisregels verankert. Niet als gedrag of strategie, maar op een dieper en fundamenteler niveau. Voor de onderzoekers niet te achterhalen hoe en wat de invloed van leiders was en hoe dit tot stand komt. Onze hypothese? De (lerende) houding die sleutelfiguren binnen organisaties hebben is vaak bepalend voor het gehele systeem. Interessant, omdat het de kern is van het realiseren van transformaties. Met de juiste houding ben je in staat ander gedrag te vertonen en uiteindelijk dat succesvol te schalen met structuren, processen en tools. Dat vraag tijd, bewustzijn en inzicht om de huidige en gewenste houding bloot te leggen. Exceptionele bedrijfsvoering begint met houding en eindigt met een financiële rapportage, en niet andersom 😊 _____________________________________________________________________ Wij begeleiden organisaties graag naar een exceptionele bedrijfsvoering, neem contact op als je er meer over wil weten. Nieuwsbrief gemist? Lees hier onze eerder artikelen.

Σχόλια


bottom of page