Transformatie of verandering?

We praten er veel over met elkaar. De wens of noodzaak om te transformeren. Van intern naar klantgericht. Een digitale transformatie om de kansen van technologie beter te benutten. De transformatie naar een nieuw business model omdat het bestaande model onder druk staat. De transformatie naar een inclusieve organisatie vanuit de wens dat iedereen mee kan doen.


Allereerst kwam bij ons in de vraag naar boven, wat is het verschil