top of page

Transformatie of verandering?

We praten er veel over met elkaar. De wens of noodzaak om te transformeren. Van intern naar klantgericht. Een digitale transformatie om de kansen van technologie beter te benutten. De transformatie naar een nieuw business model omdat het bestaande model onder druk staat. De transformatie naar een inclusieve organisatie vanuit de wens dat iedereen mee kan doen.


Allereerst kwam bij ons in de vraag naar boven, wat is het verschil tussen veranderen en transformeren. In de betekenis van Van Dale is dat als volgt gedefinieerd:


ver·an·de·ring : het veranderen; = wijziging: ergens verandering in brengen; voor de verandering

trans·for·ma·tie : omvorming, gedaanteverandering


De kern van het verschil wordt hier al snel mee duidelijk. Een transformatie leidt tot omvorming of gedaanteverandering. De rups die via de cocon in een vlinder verandert. En een vlinder wordt nooit meer een rups. Terwijl verandering in de vorm van een wijziging vaak teruggedraaid kan worden. Een transformatie lijkt daarmee diepgaander en onomkeerbaar.


Tegelijkertijd is een transformatie ook subjectief zo lang als het door de betrokkenen ervaren wordt als een wezenlijke omvorming, het hoeft niet objectief vast te stellen of zichtbaar te zijn. Wat voor de ene organisatie een transformatie is hoeft het voor de andere niet te zijn.