top of page

Waar beginnen we aan?

We zijn weer begonnen. Met hernieuwde energie of frisse tegenzin. Maar waar beginnen we precies weer aan? En waar leidt dat dan toe? Een vraag waar we niet vaak bij stilstaan door een gebrek aan tijd of energie. Of gewoon een lastige vraag die we vermijden. We doen liever wat we altijd deden.


Terwijl we weten dat we komende decennia te maken krijgen met grote uitdagingen. Vraagstukken die niet één simpel antwoord kennen. Het klassieke economische denken met financieel rendement als enige doel is inmiddels echt achterhaald. Klanten en collega’s verwachten iets anders en de toekomst vraagt om nieuwe oplossingen en bijbehorende investeringen.


We begrijpen allemaal rationeel dat het vraagt om wezenlijke verandering en dat deze waarschijnlijk gepaard gaat met enige vorm van onzekerheid omdat de oplossingen niet voor de hand liggen. Tegelijkertijd zien we om ons heen de files toenemen en andere oude gewoontes weer opgepakt worden. De ontwrichtende periode van de pandemie en de vermeende vernieuwing ten spijt. Ons gedrag is hardnekkig. Ondanks een crisis zijn onze patronen niet duurzaam veranderd.


Hoe dat komt? Enerzijds omdat onze houding bepaald wordt door onze motivatie én de manier waarop we besluiten nemen. Anderzijds omdat de omgeving een nog grotere rol in ons gedrag speelt. Met andere woorden, als er om je heen weinig verandert zal je houding waarschijnlijk maar beperkt veranderen. Los van je goede intenties. Organisaties zijn sterk bepalende omgevingsfactoren voor mensen. Niet alleen de plek, maar bovenal het systeem waarbinnen je werkt, zijn van invloed op je gedrag. Vaak onbewust.


Wat wij vooral zien is dat mensen geen tijd hebben. Omdat het systeem zo dwingend is dat er geen ruimte lijkt om iets anders of nieuws te doen. Ze voelen zich er aan overgeleverd, laat staan dat men het idee heeft dat je het kan beïnvloeden. Gedrag en houding hangen samen, vaak heb je eerst de houding n